Xem thêm

24-07-2024

Hơn 1 thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của ngành TPCN, TPBS và Mỹ phẩm

Về Nhà máy Đắk Tín Tự hào đồng hành cùng sự phát triển của ngành TPCN, Thực phẩm bổ sung...

Xem thêm

14-06-2024

4 xu hướng mới của thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam

Thị trường thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng là...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Nguyên liệu thực phẩm

Kiểm nghiệm là gì? Kiểm nghiệm là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá chất lượng của...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm thường

1. Thực phẩm thường là gì? Thực phẩm thường là loại thực phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe và...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm bổ sung

Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Thực phẩm bổ sung (TPBS) là thực phẩm được...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm dinh dưỡng y học

1. Khái niệm Thực phẩm dinh dưỡng y học Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung năm...

Xem thêm

10-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt

1. Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt là gì? Theo Khoản 10, Điều 2 của Quy chế...

Xem thêm

10-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) là gì? Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký quảng cáo thực phẩm bổ sung

1. Các loại thực phẩm phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Thực phẩm bảo vệ...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học

Thủ tục đăng ký quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học là thủ tục bắt buộc đối với các...

0904 852 814