Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Nguyên liệu thực phẩm

Kiểm nghiệm là gì? Kiểm nghiệm là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá chất lượng của...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm thường

1. Thực phẩm thường là gì? Thực phẩm thường là loại thực phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe và...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm bổ sung

Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Thực phẩm bổ sung (TPBS) là thực phẩm được...

Xem thêm

12-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm dinh dưỡng y học

1. Khái niệm Thực phẩm dinh dưỡng y học Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung năm...

Xem thêm

10-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt

1. Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt là gì? Theo Khoản 10, Điều 2 của Quy chế...

Xem thêm

10-05-2023

Kiểm nghiệm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) là gì? Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký quảng cáo thực phẩm bổ sung

1. Các loại thực phẩm phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Thực phẩm bảo vệ...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học

Thủ tục đăng ký quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học là thủ tục bắt buộc đối với các...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt có tên tiếng Anh là “Food for Special Dietary Uses” dùng cho...

Xem thêm

09-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm...

0904 852 814