Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký quảng cáo thực phẩm bổ sung

1. Các loại thực phẩm phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Thực phẩm bảo vệ...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học

Thủ tục đăng ký quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học là thủ tục bắt buộc đối với các...

Xem thêm

10-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt có tên tiếng Anh là “Food for Special Dietary Uses” dùng cho...

Xem thêm

09-05-2023

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm...

Xem thêm

09-05-2023

Đăng ký quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm...

0904 852 814