Xem thêm

05-05-2023

Đăng ký Công bố Thực phẩm thường

Thực phẩm thường là thực phẩm có thể dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng hay làm ảnh...

Xem thêm

05-05-2023

Đăng ký công bố TPBVSK trong nước

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) là gì? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm...

Xem thêm

05-05-2023

Quy trình đăng ký công bố sản phẩm tại Nhà máy Đắk Tín

Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường là điều kiện cần và đủ để sản...

Xem thêm

19-01-2021

Làm hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng mất bao lâu?

Làm hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng mất bao lâu? Theo quy định của pháp luật...

0904 852 814